20 Temmuz 2011 Çarşamba

Swot Analizi

Bu makalemi SWOT analizine ayıracağım. Ancak çok da ayrıntıya girmeyi gereksiz buluyorum. Çünkü  SWOT analizi ile ilgili internette detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

 SWOT anilizi nedir?
Yaygın bir tanımla SWOT analizi: incelenen kurumun, tekniğin, sürecin, durumun veya kişinin güçlü (Strenghts) ve zayıf (Weaknesses) yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat (Opportunities) ve dehditleri (Threats) saptamakta kullanılan bir tekniktir. Böyle bir analizin amacı, işletmeyi var olan veya olabilecek risklerden  koruyabilecek refleksleri hazırlamak ve fırsatları görerek daha ileriye taşımaktır.SWOT analizi sadece işletmeler için değil, kariyer planlaması ve akademik çalışmalar gibi alanlarda da kullanılabilir. Lafı daha fazla uzatmadan örnek olay çalışmamıza geçelim.

Konya Sanayisi ile ilgili SWOT analizimize başlayalım.
Güçlü Yönler

 • Konyalı işletmeler 106 ülkeye, 39 farklı ürün grubunda 1 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Buna mukabil sadece 200 milyon dolarlık ithalat yapıldı
 • Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgelerinden birisine sahip ve Türkiye genelinde mevcut 200 bin KOBİ'nin 32 bini Konya'da faaliyet gösteriyor.
 • Bir çok ilin aksine sadece, belirli alanlarda değil bir çok alanda üretim faaliyetlerinde bulunuyor.Başlıca üretim alanları ise; otomotiv yan sanayi, makine, tarım makineleri, gıda, ayakkabı ve tekstil.
Zayıf Yönler

 • Gelişmiş sanayisine rağmen ulaşım noktasında henüz hak ettiği yerde değil. Hızlı tren ve diğer ulaşım çalışmalarıyla bu durum düzelecektir.
 • Her yerde olduğu gibi kalifiyeli eleman  sıkıntısı
 • Aile dışı firmalarla birleşme veya ortak iş yapma kültürünün henüz beklenen düzeye gelmemiş olaması
Fırsatlar

 • Sürekli ilerlemekte olan sanayisiyle yeni üretim imkanlarının bulunması.
 • Gerçekleştirmiş olduğu sosyal, kültürel, ekonomik projelerle Türkiye'nin çekim merkezlerinden birisi olma yolunda attığı kararlı adımlar.
 • Barındırdığı tarihi ve kültürel değerleriyle girişimcilere yeni fırsatlar sunma potansiyeli.
Tehditler

 • Değişen dünya ile birlikte değişimin sürdürülebilirliğinin sağlanması ile ilgili çıkabilecek sıkıntılar.
 • Küresel ekonomik konjonktürün ortaya çıkardığı olumsuz durumun sanayiye yansıması.
Bu analizi bi tablo şeklinde de düzenleyebilirsiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder